Pomoce naukowe do nauki języków

Języki obce w szkole

Nauka języków obcych w przeciętnej szkole może być całkiem dobrze zorganizowana dzięki wdrożeniu dobrego podręcznika. Niestety, nowoczesne podręczniki rzadko kiedy umożliwiają uczniom ich samodzielne wykorzystanie np. w domu, więc jeśli ktoś chce zwiększać swoją wiedzę również po godzinach zajęć, najprawdopodobniej będzie musiał sięgnąć do innych źródeł. Lekcje z samym podręcznikiem są możliwe, jednak żeby ubarwić je i zróżnicować, można postawić na aktywne wykorzystanie różnych pomocy naukowych. Każdy zaangażowany nauczyciel przynosi na lekcje dodatkowe materiały, z których część organizuje we własnym zakresie.

Rodzaje materiałów

Najczęściej zdarzają się przedruki bądź kserówki treści z innych podręczników. Nauczyciele zbierają książki dotyczące swojego przedmiotu, więc mają rozbudowaną bazę różnych ciekawych zadań pasujących do danej lekcji. W większości przypadków takie zjawisko zachodzi całkowicie z inicjatywy danego pedagoga. W młodszych klasach popularnymi pomocami naukowymi są rysunki, wyklejanki, plakaty czy maskotki, jak również materiały multimedialne. Czasami szkoła zapewnia wyposażenie przydatne właśnie w zakresie gwarantowania uczniom różnych dodatkowych możliwości na lekcji. Dostępne bywają płyty multimedialne, słowniki (także w postaci oprogramowania komputerowego), fiszki, itd.

Własna nauka – w domu

Jeśli ktoś lubi uczyć się dodatkowo w domu, ma do dyspozycji mnóstwo różnych materiałów. Nacisk kładziony jest na wykorzystanie internetu i komputera, choć jeśli uczniami są młode osoby, niejednokrotnie lepiej sprawdzają się kreatywne rozwiązania wykonane z powszechnie dostępnych materiałów.

2 Komentarze

  1. nie wierzę w takie rzeczy jak np. fiszki. To przerost formy nad treścią. Lepiej działa klasyczne wkuwanie.

  2. Większość szkół nie ma żadnego zaplecza, wszystko musi załatwiać nauczyciel. Udostępnienie na lekcji słowników to nie jest żadna pomoc naukowa…

Napisz komentarz

Twój email nie będzie widoczny.


*